Trecerea unui lichid din stare lichidă în stare gazoasă se numește vaporizare.

Distribuie: