Din limba gracă, optica = știință despre vedere

Distribuie: