Boală infecto-contagioasă epidemică produsă de bacilul tific.

Distribuie: