Capitala Sierrei Leone este Free Town.

Distribuie: