Decembriști= revoluționari ruși, de origine nobilară,participanți a mișcarea împotriva absolutismului țarist și iobăgiei, care au organizat la Petersburg răscoala armată din 26 decembrie 1825.

Distribuie: