Tensiunea electromotoare indusă și respectiv, curentul electric indus au un astfel de sens, încât fluxul magnetic produs de curentul electric indus să se opună variației fluxului magnetic inductor.

Distribuie: