Prin defect de masă în fizică se înțelege diferența dintre suma maselor protonilor și neutronilor care constituie nucleul unui atom și masa nucleului.

Distribuie: