Prin mișcare de translație a unui corp rigid, înțelegem mișcarea în care orice dreaptă legată de corp își păstrează orientarea, deplasîndu-se paralel cu ea însăși.

Distribuie: