Paronimele sunt cuvinte cu forme asemănătoare (se deosebesc print-un sunet sau două)și cu sens diferit. ex:a releva/a revela

Distribuie: