Perioadă muzicală = fragment muzical ce redă o idee muzicală completă; este alcătuită de obicei, din două fraze sau propoziții muzicale.

Distribuie: