Depresiune geografică = formă complexă de relief, de dimensiuni variabile, situată la nivel mai coborât decât formele de relief care o încadrează.

Distribuie: