Echilibrul este static când corpurile se află în repaus,iar când aceste efectuează o mișcare rectilinie -uniformă, echilibrul este dinamic.

Distribuie: