Haitele de lupi pot parcurge într-o noape 40-50km în căutarea prăzii.

Distribuie: