Tiflopedagogia= ramură a defectologiei(disciplină științifică care se ocupă cu studiul persoanelor cu deficiențe)privitoare la deficiențe de vedere.

Distribuie: