Dispensa = scutirea de sarcini a unei persoane de îndeplinirea unei anumite condișii sau obligații prevăzute de lege.

Distribuie: