Din grecește : gastros = stomac și nomos= normă.

Distribuie: