Diogene din Sinope(404- 323 î.e.n.)care, după legendă, trăia într-un butoi si ziua umbla cu un felinar aprins.

Distribuie: