Totalitatea suprafețelor de teren (inclusiv terenurile acoperite de ape) aflate in limitele unei unități administrativ-teritoriale.

Distribuie: