Dirijabilul este un balon cilindric de secțiune circulară sau oval,cu extremitățile alungite, prevăzut cu organe de propulsie și comandă, care îi asigură deplasarea în orice direcție.

Distribuie: