Aria paralelogramului este egală cu produsul dintre o latură și înălțimea coresăunzătoare.

Distribuie: