Volumul prismei este egal cu produsul dintre aria bazei şi înălţimea prismei

Distribuie: