Concepție neștiințifică din deceniul patru al secolului al XX lea care absolutizează rolul tehnicii în dezvoltarea socialăp și susține că progresul tehnicii determină automat progresul social.

Distribuie: