Sau legea transformării izocore: ,,Dacă volumul și masa gazului rămân constante, variația relativă a presiunii este direct proporțională cu temperatura”

Distribuie: