Aristotel prin doctrina despre silogism a pus bazele deducției logice.

Distribuie: