Este matricea în care numărul liniilor este egal cu cel al coloanelor.

Distribuie: