Orice număr prim are 2 divizori; sirul numerelor prime este infinit :2,3,5,7,11,13,17……

Distribuie: