Orice număr natural, pătrat perfect al unui număr prim; ex. 4 este pătratul lui 2;are trei divizori; Alte exemple: 9, 25,49,…

Distribuie: