Raza incidentă, normala și raza reflectată sunt în același plan.

Distribuie: