Decatlon= complex de 10 probe atletice : alergări de 100 m,de 400 m, 1500 m plat, 110 m garduri, săritura în lungime, în înălțime și cu prăjina, aruncarea greutății, a discului și a suliței.

Distribuie: