Denundație = proces complex de nivelare a reliefului sub acțiunea agenților externi(apă, vânt, ghețari, etc.)prin dezagregarea , alterara și erodarea rocilor.

Distribuie: