Detimbrare = modificarea caracteristicii de frecvență a unui canal de transmisiune fonică , efectuată în timpull transmisiei pentru a mării inteligibilitatea dialogului.

Distribuie: