Dacă D,E,F sunt proiecțiile unui punct M pe laturile BC, CA, AB ale unui triunghi,atunci are loc relația lui Carnot: BDxBD + CExCE + AFxAF = DCxDC +EAxEA +BFxBF

Distribuie: