Fenolftaleina este o substanță solidă,albă,solubilă în alcool, care se colorează în roșu în mediul acid și este incoloră în mediu neutru sau bazic.

Loading

Distribuie: