Diorama are rolul de reprezentare a unui peisaj dintr-un mediu natural ( stepă, pădure,baltă )folosită în muzee pentru a expune in mod sugestiv carecteristicile mediului.

Distribuie: