Dirimant= piedică la căsătorie prevăzută de lege și a cărei nerespectare are drept consecință nulitatea căsătoriei.

Distribuie: