Intensitatea câmpului magnetic este o caracteristică a câmpului magnetic din punc de vedere al sursei de câmp, adică, nu depinde de proprietățile medielui.

Distribuie: