,,Fluxul electric printr-o suprafață închiă, de oriceformă, este egal cu raportul dintre suma algebrică a sarcinilor electrice din volumul limitat de suprafața considerată și permitivitatea mediului”

Loading

Distribuie: