Publicată în 1808 teoria afirmă: 1.Materia este compusă din particule microscopice numite atomi. 2.Atomii nu pot fi creați, distruși sau divizati. 3.Atomii aceluiași element au proprietăși similare și mase egale. 4.Atomii unor elemente diferite au proprietăți și mase diferite. 5.La formarea compușilor, atomii diferitelor componente formează combinații de numere întregi.

Distribuie: