În cadrul protestantismului există diferite biserici, printre care luteranismul, calvinismul, unitarianismul, anglicanismul, prezbiterianismul, dar și bisericile neoprotestante cum sunt baptismul, adventismul, penticostalismul și altele.

Distribuie: