Sferive,ovale,cilindrice,prismatice,stelate,cubice,fusiforme, fusi-forme,poliedrice,etc.

Distribuie: