Toate proprietățile unei substante, fară cele care îi afecteză comportarea în reacții chimice.Sunt proprietăți catitative(masa,solubilitatea,densitatea) și calitative(miros,gust,culoare)

Distribuie: