1. O ramura a matematicii care se ocupa cu calculede numere reprezentate prin litere 2. O structura algebrica cu anumite proprietati.

Distribuie: