Este o particulă subatomică, aflată în nucleu. Are masa relativă 1 și este neutru din punc de vedere electric. Numărul de neutroni poate fi diferit pentru atomii aceluiași element (izotopi)

Distribuie: