Particulă subatomică, parte a nucleului cu masa relativă egală cu 1 și cu sarcină electrică pozitivă.Un atom are același număr de protoni și electroni, fiind neutru din punc de vedere electric.

Distribuie: