O concluzie care derivă nemijlocit dintr-o teoremă.

Distribuie: