Numerele prime intre ele sunt numerele ce au cel mai mare divizor comun egal cu 1.

Distribuie: