Puntele A,B,C,D sunt armonice când distanța AB esteîmpărțită armonic prin C și D.

Distribuie: