Legea afirmă că toate probele în stare pură ale aceluiași compus chimic conțin aceleiași elemente combinate în proporții egele 

Distribuie: